Doneren

Helpt u mee aan het geven van een stem aan de archeologie in Nederland?

AWN is een vrijwilligersorganisatie die zich ten doel stelt:

– het bevorderen en bewaken van een goede archeologische monumentenzorg;
– het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed van Nederland en
– het bevorderen en beoefenen van de archeologie en haar hulpwetenschappen.

Voor al onze activiteiten zijn wij afhankelijk van subsidies, donaties en legaten. Iedere bijdrage, hoe klein of groot ook, is welkom! 

Uw bijdragen kunt u overmaken op rekeningnummer NL64 INGB 0007 8262 83 t.n.v. Stichting AWN Archeologiefonds o.v.v. ‘donatie’.