Het AWN-Archeologiefonds

Het AWN – Archeologiefonds is in december 2012 opgericht onder de naam Stichting Pieter van der Voorde Fonds. Directe aanleiding was een legaat aan de AWN van oud voorzitter Pieter van der Voorde. Na ontvangst (in 2014/2015) van het legaat van de heer P.J. Roda is besloten zijn legaat ook onder te brengen in het Pieter van der Voorde Fonds en dit fonds te herdopen naar het AWN – Archeologiefonds. Na het onderbrengen van het Roda-legaat beschikt de AWN over een financieel goed uitgeruste vriendenstichting.

Het AWN – Archeologiefonds heeft als doelen:
– het bevorderen en bewaken van goede archeologische monumentenzorg (door gemeenten en andere overheden)
– het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed in Nederland
– het bevorderen en bewaken van goede archeologische monumentenzorg (door gemeenten en andere overheden)
– het bevorderen en beoefenen van de archeologie en haar hulpwetenschappen en het ondersteunen van activiteiten.

Dit tracht zij te bereiken door het geven van (financiële) steun aan projecten (gericht op archeologisch onderzoek, educatie en belangenbehartiging) van de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en haar afdelingen en werkgroepen, die een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van eerder genoemde doelen.

Bestuursleden

  • Voorzitter: H.M. Laverman-Berbée
  • Secretaris: J.P. van Wijk
  • Penningmeester: H.J. Spreen
  • Bestuurslid: J. van den Engel-Hees
  • Bestuurslid: C. Cohen Stuart

Vanaf januari 2013 is het fonds erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Kamer van Koophandel: 56830769
RSIN (fiscaal nummer): 85232 1855

De volgende documenten kunt u downloaden:
Beleidsplan
Jaarverslag 2021
Statuten