Met een bedrag van 3900 euro heeft het AWN-Archeologiefonds (medio september 2021) bijgedragen aan de kosten verbonden aan de realisatie van de inrichting van een nieuwe werkruimte te Zoelen. Dit alles in het kader van de herstart van het Archeologisch Centrum Rivierenland – AWN afdeling 15.

In het centrum kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden:

–  Bijeenkomsten van de afdeling AWN 15, waaronder lezingen.

–  Registraties voor PAN, inclusief fotografie.

–  ArcheoHotspot. Projectgewijs uitwerken van vondsten uit het verleden. Tevens is het een plek bij uitstek voor alle vragen met betrekking tot archeologie van het Rivierenland en de Bommelerwaard. 

–  Activiteiten van jeugdwerkgroepen.