AWN Noord-Nederland ontvangt bijdrage voor een Educatief opgravingsterrein bij het Hunebedcentrum in Borger

“Een permanente archeologische open dag”

AWN Noord-Nederland heeft vanuit het AWN Archeologiefonds een bijdrage van  5000,00 ontvangen voor een educatief project dat in samenwerking met het Hunebedcentrum in Borger is ontwikkeld en daar zal worden uitgevoerd.

Al lang is er de wens om een archeologische opgraving na te bootsen op het terrein van het Hunebedcentrum, maar de zoektocht hoe dat er precies uit moest gaan zien was nog een vraag. Maar door een gesprek met een aantal partijen Hunebedcentrum, AWN, RAAP, GIA/RUG) kwam het projectidee naar voren om een daadwerkelijke opgraving Daalkampen bij Borger na te bootsen op het terrein van het Hunebedcentrum in vorm van een min of meer permanente open dag.

Direct achter de opgravingsput staat het gereconstrueerde Bronstijdhuis waarvan de grondsporen te zien zijn.

Op het terrein zal een permanente opgravingsput worden aangelegd met grondsporen van huisplattegrond, afvalkuil en losse paalsporen uit de Bronstijd. Het is de bedoeling dat bezoekers alle facetten meekrijgen wat een opgraving is en al het wetenschappelijke werk dat volgt. Dit betekent de uitwerking van de opgraving van scherf tot een verhaal. Bezoekers kunnen in de bijgelegen tent kennismaken met wat er is gevonden.

De bezoekers kunnen nog een extra slag maken door in de ArcheoHotspot van het Hunebedcentrum, waar de techniek van het opgraven te zien is en de uitwerking van de opgraving van Daalkampen. Dat vindt dan plaats op individuele basis met mogelijke begeleiding vanuit de AWN of vrijwilligers van het Hunebedcentrum.

Dit gebeurt door op regelmatige basis activiteiten aan te bieden speciaal voor de bezoekers maar vooral voor de ‘jonge wetenschappers’. De wens is dat zij worden meegenomen tot aan de leeftijd dat zij volwassen zijn en zo mogelijk archeologie gaan studeren en lid worden van de AWN. In dit kader wordt een breder junior archeologen programma samengesteld waarmee geprobeerd wordt kinderen/jongeren blijvend aan het Hunebedcentrum en aan de AWN gekoppeld te krijgen. De AWN afdeling wil vooral kinderen vertellen over hoe archeologie werkt en waarom. Tevens gaat de AWN afdeling kinderen en kleinkinderen van de AWN leden uitnodigen om deel te nemen aan de junior Archeologieclub, bijvoorbeeld de AWN Archeokids.

Naast de groepen die via het Hunebedcentrum komen zullen ook samenwerkende partijen AWN, GIA/RUG gebruik maken van dit terrein. De AWN zal het terrein gaan gebruiken voor eigen educatieve programma’s, aangeboden vanuit de noordelijke AWN afdeling en via de AWN website www.archeologieopschool.nl. Een andere mogelijkheid die wordt geboden is het organiseren van activiteiten voor AWN leden c.q. afdelingen. Hier valt te denken aan de mogelijkheid als studiedag/examen ter afsluiting van de basiscursus archeologie. AWN afdelingen in het land kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken, ook als educatief uitje. Afdeling Noord-Nederland ontvangt en begeleid zo’n (project/studie)dag graag.

Tot slot vindt de AWN afdeling het een meerwaarde voor de AWN en haar naamsbekendheid en het werven van nieuwe leden en de participatie van leden binnen het archeologisch bestel.

De bijdrage van € 5000,00 zal voornamelijk worden gebruikt voor de ontwikkeling van het begeleidende educatieve (les) materiaal. De totale kosten van het project bedragen  50.000 en wordt geheel gedekt door bijdragen van de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn en fondsen zoals het AWN Archeologiefonds, het Wetenschappelijk fonds van de DPV, het VSB fonds en in natura van RAAP archeologie.

De start van het project zal zijn in het najaar van 2021 (1 november) en de opening zal zijn in het voorjaar van 2022 (Rond Pasen).